Transportörer

Våra effektiva och driftsäkra friktionstransportörer är problemlösare som snabbt och enkelt löser materialhanteringen vid olika maskiner inom olika industrier.

En unik lösning
En anpassad ränna (eller flera rännor) monteras enkelt på den kompakta och tysta Transportören och material, skrot eller färdiga detaljer skjuts varsamt i rännans riktning och ner i t.ex. en behållare. Den unika konstruktionen som finns i 7 olika modeller med både pneumatisk och elektrisk drivning ger oerhört låga underhållskostnader jämfört med konventionella bandtransportörer.